Obebyggda skogsfastigheter belägna i Arklo, 25 km nordväst om Sundsvall. Totalt 149,5 hektar, varav 135,5 hektar produktiv skogsmark. Skogsmarksarealen domineras av yngre skog, 65% av arealen är i huggningsklasserna R1, R2 och G1. Trädslags blandningen är 45% vardera av tall och gran. Totalt virkesförråd ca 8 100 m³sk. Fastigheterna kan förvärvas av juridisk person.

Länk till källa

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer