Arklo 105

Fastighet bebyggd med ett bostadshus uppfört i ett plan med källare, belägen ca 4 km sydost om Indal och ca 2,7 mil från centrala Sundsvall. På tomten finns även ett garage. Den närmaste omgivningen utgörs av gles bebyggelse med småhus, lantbruk samt av naturmark med skog m.m. Förskola, skola F-6 och matbutik m.m finns i Indal. Skola till årskurs 9 finns i Liden och Bergsåker. Ytterligare utbud med service finns i centrala Sundsvall.

Vad är exekutiv auktion?
Bostäder som säljs vid en exekutiv auktion kan till exempel ha blivit utmätta eftersom ägaren har obetalda skulder. Bostäderna säljs via Kronofogden.

Länk till källa