Åtgärdsarbetet gällande Riksväg 86 kommer att dröja

Den 29:e mars startade vi en namninsamling för att få ett underlag kring bristerna på väg 86. Idag har 385 st skrivit under på den digitala och flertal på listorna som finns i Liden och Indal. Erik har varit i kontakt med trafikverket och har nu fått svar från dem från dem hur planen ser ut:

Trafikverket har mycket god kännedom om de brister som finns efter Rv 86 och tyvärr har vägens skick försämrats de senaste åren.

Det som just nu är aktuellt är följande:

· Etapp ”Kovland” som är en delvis nysträckning mellan korsning väg 629 (infart mot Sättna) och väg 320 planeras att byggas 2021-2022

· Kävstabron, förstärkningsåtgärder för BK 4 prod. 2021

· Etapp ”Silje-Kovland” projekteras just nu och planeras att byggas om prel. 2023-

· Etapp Kovland-Kävsta, utredning och projektering 2020-2023

I övrigt finns det tyvärr inga mer omfattande åtgärder planerade i nuläget. Detta är pga. den omfattning som är på aktuella anslag som Trafikverket blivit tilldelad.

Behoven av åtgärder som finns för Rv 86 har ”lyfts” till Planupprättaren så det kan komma förändringar. Det finns flera anslag men det är inte Trafikverket som fattar besluten om vilka objekt som ska genomföras. Dock lämnar vi synpunkter på förslagen. I första hand så är det Region Västernorrland och Handelskammaren som styr över ”Regionala Planen” och ”Bärighetsanslaget” och som Trafikverket sedan genomför . Sedan får Trafikverket anslag från Riksdag/Regering för ”Nationella planen” som går till Europavägar samt ”Driftanslaget” som går till årligt underhåll och riktade åtgärder. För Driftanslaget har vi tyvärr neddragningar i anslaget 2020 och framåt då det istället för åtgärder på vägar riktats medel mot järnvägar.

Får Trafikverket inte de ekonomiska förutsättningarna som behövs så kommer det tyvärr bara att handla om ”akuta lagningar” samt varningsskyltar de närmsta åren.

Som det ser ut så finns det i dagsläget inga omfattande åtgärder planerade utan enbart akuta lagningar och skyltar. Vi kommer att fortsätta driva frågan och samma mail har skickats till Region Västernorrland.

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer