Åtta lodjur får fällas i länet

Åtta lodjur får fällas i länet Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt på åtta lodjur. Preliminärt resultat från den inventering av lodjuren som pågått sedan mitten av januari visar att det finns många lodjur i framför allt Sollefteå kommun men även i Ånge kommun samt i delar av Sundsvalls kommun. Beslutet om licensjakt är i huvudsak inriktat på att dämpa lodjurens skador på renskötseln. – Det är viktigt att de som vill jaga lodjur läser beslutet noga eftersom det innehåller detaljerade regler för jakten, säger rovdjurs-konsulent Gunnar Ledström. Jakten tillåts från 1 mars till och med den 15 april eller så avslutas den när djuren är fällda i respektive delområde. Godkända fällor för levandefångst får användas om de är anmälda till länsstyrelsen senast den sista februari. Länsstyrelsen har beslutat om tre tilldelningsområden. Två lodjur får fällas inom Ånge kommun. Två lodjur får fällas inom församlingarna Holm, Liden och Indal i Sundsvalls kommun och fyra djur får fällas inom Sollefteå kommun. Årets inventering avslutas den sista februari och den visar preliminärt på ett liknande resultat som under fjolåret. Länets förvaltningsmål är 18 lodjursföryngringar (honor med ungar) och stammen tillåts variera mellan 16-24 föryngringar. Under fjolårets inventering redovisades 21 föryngringar varav tre delades med angränsande län. I år har länsstyrelsen hunnit dokumentera 13 föryngringar preliminärt och då återstår en stor del av länet att inventera. – Länsstyrelsen räknar med att licensjakten ska hålla stammen på nuvarande nivå eller begränsa den något och samtidigt erbjuda en värdefull jaktlig resurs, säger Gunnar Ledström. Beslut för licensjakt på lodjur 2019 Information om tilldelning samt anmälan om fällt lodjur Information om vad som återstår av tilldelningen kommer att finnas på länsstyrelsens telefonsvarare med telefonnummer: 0611-34 91 53 . Den som fäller ett lodjur meddelar det snarast och senast inom en timme efter att djuret fällts till telefon: 070-352 00 37 . Kontakt Gunnar Ledström Rovdjurskonsulent gunnar.ledstrom@lansstyrelsen.se Telefon 0611 – 34 92 02 Gå till: Om Länsstyrelsen Populärt Tjänster Följ oss Facebook Facebook Twitter LinkedIn Instagram Instagram Youtube Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Postadress 871 86 Härnösand Telefon 0611-349000 E-post vasternorrland@lansstyrelsen.se Landshövding Berit Högman Länk till källa

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer