Baggböle 119

Skogsfastighet bebyggd med gårdscentrum som omfattar 206,7 hektar varav 180,2 hektar produktiv skogsmark, det totala virkesförrådet uppgår till 25 347 m3sk, med en medelbonitet om 6 m3sk per hektar. Gårdscentrumet omfattas av boningshus, gårdshus samt ladugård och flertalet ekonomibyggnader. Jakträtt.

Länk till källa