Bolag bakom skandalhusen i Holm anmäls

Turerna kring de två fastighetslängorna mitt i byn Anundgård, 5 mil väster om Sundsvall, har varit omtvistat de senaste tolv åren. 2013 köptes de av företaget Aros Energideklarationer AB som rustade husen för att de skulle bli flyktingförläggning. Men Migrationsverket ville inte göra affärer med bolaget och de såldes då till en Örebroföretagare som fick kontrakt med Migrationsverket. Från 2018 kontrolleras fastigheterna av ett fastighetsbolag med säte i Askim. De har stått tomma med undantag för en uthyrning till Sydafrikanska vindkraftsarbetare.

Kopplingar till skuldsatt

Aros Energideklarationer AB begärdes i konkurs 2019 efter en ansökan av Skatteverket. Av konkursförvaltarens rapport framgår att bolagen som ägt fastigheterna och de personer som sitter i deras styrelse alla har kopplingar till den finansman från Uppsala som tidigare kopplats till fastigheterna. Han har gjort sig känd som en av Sveriges mest skuldsatta personer och jagas nu av Kronofogden för en total skuld på över trehundratrettiofyra miljoner kronor. Enligt förvaltarberättelsen är det också han som företrätt bolaget under konkursen.

Misstanke om brott

Konkursförvaltaren konstaterar nu att det inte gått att hitta någon fullständig bokföring för företaget, endast vissa ekonomiska rapporter. Förvaltaren har därför anmält till åklagare att det finns misstanke om bokföringsbrott.

I rapporten konstateras också att det inte kunnat klarläggas om några köpeskillingar erlagts i samband med att bolagets fastigheter sålts. En utredning om försäljningarna verkligen gått rätt till kommer därför att genomföras.

Länk till källa

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer