Årliga möjliga bidragsansökningar för föreningar

Bygdemedel till bland annat:
– reparationer eller investeringar i byggnader  
– förbättringar i idrottsanläggningar
– inköp av utrustning  
Ansökan: 15 augusti och 15 januari varje år

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/utveckling-av-landsbygder/utveckling-med-bygdemedel.html

Stiftelsen Bertil & Elsa Åströmssons fond                      
c/o Sundsvalls kommun
Koncernstaben
851 85  Sundsvall

Ansökan vår/sommar varje år, brukar annonseras i Sundsvalls tidning när det är dags.

Föreningsbyrån Sundsvalls kommun

https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/foreningar/bidrag-till-forening-2/blanketter/

Här finns flera olika bidrag att söka och det är olika ansökningstider för olika bidrag, bland annat:

Aktivitetsbidrag (30/9), Anläggningsbidrag (tidigare Tillgänglighetsbidrag) senast 30/9 för föregående år, Arrangemangsbidrag (löpande under året), Driftbidrag föreningsägd samlingslokal (31/3), Hyresbidrag (15/4), Investeringsbidrag (30/9), Lovaktivitetsbidrag (8 veckor före lovet), Utvecklingsbidrag (löpande under året), Verksamhetsbidrag (30/11).

Leader Mittland Plus (EU-medel) http://www.mittlandplus.se/projektstod/

Här finns en lista för vad som krävs för att uppfylla Leadermodellen http://www.mittlandplus.se/projektstod/leadermetoden/

LONA-projekt

http://naturvardsverket.se/lona#aktuella

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag från Naturvårdsverket som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Nästa ansökningsdatum är 1/12 för projekt under 2020.

Region Västernorrland har projektstöd för tillväxt (EU-medel)

Har du en idé om ett projekt som bidrar till Västernorrlands tillväxt och utveckling?

https://www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/#/38110

Trafikverket

Är ni en ideell förening som har en projektidé som syftar till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa nås?

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/ansok-om-bidrag-till-ideella-organisationer/projektbidrag-till-ideella-foreningar/

Vindpeng

Föreningar som har ett lokalt syfte med fokus på barn- och ungdomsaktiviteter samt utveckling av bygden inom rekreation, friluftsliv och besöksändamål.

Sista ansökningsdag för medel i omgången med utdelning 2021 är den 15 april 2021.

Sponsorer

Powered by BetterDocs

Tillåt push notiser    OK Nej tack