Information till allmänheten

Rubrik: Husåsvägen Liden avstängd 2021-09-23. Meddelande: LIDEN: Husåsvägen är avstängd mellan fjärrvärmeverket och Lidens hälsocentral. Ingen beräknad sluttid finns angiven.. Ort: Liden.