Invigning servicepunkt Tempo Liden och Indal

Nedan finns det lite bilder från invigningen av Liden och Indals nya servicepunkter

Stort tack till Anette Unander och Matilda Abrahamsson för bilder!

Liden:

Indal: