Invigning vindpark Jenåsen

Lite info om parken:
I maj 2017 tecknade Eolus avtal med MEAG om försäljning av vindpark Jenåsen, bestående av 23 Vestas V126 3,45 MW vindkraftverk, till Munich Re. Samtliga villkor för fullföljandet av transaktionen avseende den nyckelfärdiga vindparken är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum.

Nedan finns lite bilder från invigningen:

Kort om Eolus Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder. Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap. För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com