• Översikt

Max antal personer: 60

Plats: Sunnås

Ansvarig: Jennie Kilander

Telefonnummer: 076-103 40 50

Är du ej medlem i Sunnås byalag, kan du hyra lokalen 1/4 - 31/10 för 700:- dygnet