Meny Stäng
Image

Holms Kyrka

En tidigare träkyrka på platsen uppfördes åren 1790–1792 av Pål Pehrsson. Nuvarande tegelkyrka i nygotisk stil uppfördes åren 1903–1904 efter ritningar av arkitekt Gustaf Hermansson. Invigningen ägde rum första söndagen i advent 1904. Kyrkan består av långhus med kor i öster och torn i väster. Öster om koret finns en vidbyggd sakristia. En renovering genomfördes 1957 under ledning av arkitekt Einar Lundberg då interiörens nygotiska karaktär tonades ned.

Image

Lidens G:a Kyrka

1483 inleds bygget av nuvarande stenkyrka. Detta enligt upptecknade traditioner i kyrkoarkivet i Indal av kyrkoherde Johannes Clemens Thelaus på 1600-talet.[3] Detta på initiativ av den till börden finske dominikanermunken pater Josephus, som var byggnadskunnig. Han initierade byggandet av ett flertal kyrkor i de omkringliggande bygderna. Han tillskrivs förutom gamla kyrkan i Liden kyrkorna i Indal (nu riven), Skön (nu riven), LjustorpRagunda (Fors sockenkyrka), Indal gamla kyrka (nu riven) och renovering av Selånger gamla kyrka (i dag kyrkoruin) från 1200-talet.[3] Josephus drunknade enligt minnesanteckningarna då han olyckligen föll vid en överfärd av Indalsälven, samma år som kyrkan i Liden stod färdig. Han ligger begravd vid södra fasaden av Indals kyrka. Josephus skall enligt anteckningar i kyrkoarkivet varit ”en lärd, skarpsinnig och förståndig man”

Image

Lidens Kyrka

Kyrkan uppfördes åren 1856-1858 av byggmästare Johan Nordell efter ritningar av arkitekt Johan Erik Söderlund. 25 augusti 1861 invigdes kyrkan av biskop Israel Bergman. Kyrkan har en stomme av gråsten och tegel och består av ett långhus med smalare femsidigt kor i öster och kyrktorn i väster. En mindre tillbyggnad finns i sydost. Ingångar finns i tornets bottenvåning samt på kyrkans norra och södra långsidor. Kyrkorummet täcks av ett flackt tunnvalv. I kyrkorummets nordöstra och sydöstra hörn finns läktare under vilka sakristia och förrum är inhysta.

Image

Vill du läsa mer om kyrkans arbete eller hur du själv kan delta: https://www.svenskakyrkan.se/indalenspastorat

Sponsorer
Translate »