Lämna synpunkter på Översiktsplanen innan 30:e september 2021

Här kan du lämna ett yttrande till kommunstyrelsen. Samrådstiden pågår till den 30 september 2021.

Ditt yttrande kan innehålla text, karta och bifogade filer.

Du kan skriva dina synpunkter i e-tjänsten eller bifoga ditt yttrande som en pdf-fil. Skriv då bara ”se bifogade filer” i rutan för text när du startat e-tjänsten.

Dina och alla andras yttranden diarieförs som offentliga handlingar under diarienummer KS-2021-00442. När samrådstiden är slut kommer alla yttranden att sammanfattas i en samrådsredogörelse. Därefter bearbetas planförslaget innan det visas på nytt.

Vad är då översiktsplanen?

Översiktsplanen är i första hand kommunens verktyg för att styra hur mark och vatten används samt bebyggelsens utveckling. Översiktsplanen ska ange både en långsiktig och övergripande utvecklingsstrategi som visar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden. Planen ska ge tydlig vägledning och information till kommuninvånare, myndigheter och företag. Planen hanterar också andra frågor som kräver helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv.

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer