Nu i september inleds underhållsarbetet på Kävstabron

I början av september inleder vi underhållsarbeten på Kävstabron. Arbetena beräknas vara klara kring månadsskiftet september/oktober. Under samma period kommer vi också att göra ett arbete för att förbättra bron över Arklobäcken på väg 330 i Indal.

Trafiken leds i ett körfält och styrs med trafiksignaler under tiden arbetet pågår på Kävstabron. På bron över Arklobäcken kommer körfältet att smalnas av och hastigheten sänkas. Vissa arbetsmoment på Kävstabron kan upplevas bullerstörande. Det är främst i samband med att vi bilar och knackar loss delar av kantbalken i betong som arbetet kommer att höras. Arbetet utförs under dagtid och i ett körfält åt gången. Vi uppmanar trafikanter att räkna med något längre restid.

Arbetet med att förbättra väg 86 fortsätter sedan under 2021. Bland annat planerar vi för ny beläggning på hela sträckan mellan Kävstabron och Bispgården.

Mer information om arbetena på broarna i Indal:

Per Fläckman, projektledare underhållsarbeten broar 010- 1235324 eller per.flackman@trafikverket.se

John Löfgren, projektledare underhållsarbeten broar 010-1241666 eller john.lofgren@trafikverket.se

Läs mer på https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Vasternorrland/2020/underhallsarbeten-pa-kavstabron-over-indalsalven/