Över 1000 namnunderskrifter mot vindkraftsparkerna söder om Holmsjön och vid Navarn-Hullsjön i Översiktsplan 2040Idag finns redan 65 vindkraftsverk i Holmbygden och med planerade kan det bli totalt 220 verk inom 2-3 mils radie från Holms kyrka. Vindparkerna Långåsen och Högsvedjan ligger dessutom beläget särskilt illa till vilket beskrivs närmre i yttrandet till Sundsvalls kommun.

Det har varit en stor uppslutning med över 1000 insamlade namnunderskrifter om ett ”Nej till nya vindparker på Långåsen/Anundgårdsåsen och Högsvedjan”, som nu lämnas till kommunstyrelsen tillsammans med synpunkter på Översiktsplan 2040.
Långåsen (Anundgårdsåsen) och Högsvedjan är de två nya vindparker som i kommunens Översiktsplans föreslås söder om Holmsjön och vid Navarn-Hullsjön.

Namninsamlingen har gjorts i Holm och Norra Stöde bland boende, sommargäster, turister och andra som berörs i området.

Därtill har ytterligare flertalet personer och föreningar skickat in sina synpunkter på byggplanerna via kommunens e-tjänst för Översiktsplan 2040.
(Alla med synpunkter kan skicka dem direkt som underlag till kommunens beslut. Sista dagen för att lämna synpunkter är 30/9 2021, läs mer här.)
.

Nedan kan du läsa de synpunkter som nu lämnas med namninsamlingen som remissvar till Sundsvalls kommun.

Föredrar du att läsa via pdf eller skriva ut dem kan du göra det här.


1


2


3


4


5


6


7


8


9

Fortsätt läs här!

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer