Rv 86 Indal–Liden (Trafikstörning)

Lastbil med punktering. Måste gå ut i möötande körfält för att passera.
Vid Hallsta, i riktning mot Liden