Skolbäcken

Under 2020 storsatsar Sportfiskarna på fiskevård på skoltid genom det nya läro-och upplevelsekonceptet Skolbäcken. I fyra regioner runt om i Sverige kommer förbundets ungdomsansvariga årligen att ta ut närmare 6000 skolbarn till vatten där de får uppleva spännande natur på allra närmsta håll.

Utgångspunkten är fisken och vattnet – vilka fiskar hittar vi i vattendraget, vad äter fisken? Hur ser vattendraget ut? Vilka förutsättningar krävs för att fisken ska trivas? Och vad gör vi praktiskt här idag för att göra det bättre för fisken? I anslutningen till sista frågan kan det bli tal om att lägga sten och grus. Kanske planterar ni träd eller bygger en risvase? Allt vävs ihop med lärorika lekar och fyndig utomhuspedagogik.

Forskning visar att Skolbäcken är en succé:
Sportfiskarnas pedagogiska projekt Skolbäcken har nyligen utvärderats av forskare från Göteborgs universitet. Utvärderingen som genomfördes under våren 2018 syftade till att undersöka i vilken utsträckning som Sportfiskarnas målsättningar med Skolbäcken uppnås. Utvärderingen resulterade i rapporten: “Skolbäcken: Som ett rinnande vatten?”

Under en vecka i oktober har elever i åk F-8 på Lidens skola samt åk 5 på Stige skola varit del i detta fiskevårdsprojekt och har bland annat hjälpt till att inventera vattenlevande djur, fylla grus och flytta sten för att hjälpa harren till ett bättre liv i Myckeledebäcken i Järkvissle. Alla är överens om att det har varit mycket lärorika och roliga dagar trots att oktober inte bjöd på sitt allra bästa utedagsväder.