Sunnås 135

Fastighet bebyggd med ett bostadshus uppfört i 1,5 plan samt källare/suterrängvåning, lantligt belägen i Sunnås mellan Indal och Liden, knappt 4 mil nordväst om centrala Sundsvall. På tomten finns även 3 st timmerstugor som idag nyttjas som gäststuga, snickeri/förråd samt förråd (f.d hönshus). Den närmaste omgivningen utgörs av gles bebyggelse av småhus och av naturmark med skog. Förskola, skola och hälsocentral finns i Indal, ca 1 mil bort. Ytterligare utbud med service finns i centrala Sundsvall.

Vad är exekutiv auktion?
Bostäder som säljs vid en exekutiv auktion kan till exempel ha blivit utmätta eftersom ägaren har obetalda skulder. Bostäderna säljs via Kronofogden.

Länk till källa