Tio kommunala skolor i Sundsvall har för få elever

I Sundsvalls kommun pågår just nu en översyn av grundskolorna. Flera skolor har för få elever i förhållande till kommunens mål, och det kan bli aktuellt med sammanslagningar.

För många och stora skollokaler i förhållande till antalet elever gör att Sundsvalls kommun nu ser över sin skolstruktur. Det kan bli aktuellt med flera förändringar.

– Det som hänt över tid är flera saker. Elevmängden har minskat, både beroende på demografiska förändringar men också för att fler väljer friskolor, berättar Peter Johansson, som är lokalstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen.

Färre än 175 elever

I den sammanställning som förvaltningen lämnat till politikerna framgår att tio skolor har färre än 175 elever. De är listade i faktarutan nedan, i bokstavsordning. I de nuvarande principerna för skol- och förskolelokaler står att elevantalet inte bör understiga 175 elever på en enskild grundskola.

Peter Johansson, lokalstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall Foto:Anna Beijron SVT

 –175 är en basnivå för att få ihop en verksamhet som kan fungera bra, säger Peter Johansson.

Fler skolor ses över

Ytterligare fem skolor, som ligger nära den utsatta gränsen på 175 elever, omnämns i förvaltningens sammanställning till barn- och utbildningsnämnden.

Högoms skola i Granlo i Sundsvall Foto: SVT

– Det betyder att vi har så pass många skolor som ligger nära gränsen och då behöver vi titta långsiktigt på en skolstruktur som är hållbar.

Kan det bli så att skolor läggs ned?

– Det kan bli tal om sammanslagningar av skolor och förändringar i skolområdena, ja.

Några skolor fredas

I december ska tjänstemännen presentera ett förslag på ny skolstruktur för politikerna. Några skolor är fredade, trots att man har färre elever än 175. Dit hör Stige skola i Indal och Lidens skola.

– Det finns en politisk inriktning att de ska vara kvar, de finns med i landsbygdsprogrammet.

Gör man förändringar på en skolenhet blir det alltid förändringar för fler skolor, skriver tjänstemännen till politikerna.

Skolor med färre än 175 elever

• Allsta skola                   62

• Ankarsviks skola        114

• *Granloholms skola   159

• Gångvikens skola      138

• Kyrkskolan                 93

• Lidens skola              142

• Lucksta skola            147

• Runsviks skola          136

• Solede skola             145

• Stige skola               114

*Granloholms skola ska slås ihop med Sticksjö skola och kommer då att ha fler än 175 elever.

Skolor med ett elevantal nära 175

• Bredsands skola       201

• Essviks skola            199

• Högoms skola          177

• Vallens skola             199

• Österro skola            195

Källa: Sundsvalls kommun
Länk till källa:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/tio-kommunala-skolor-i-sundsvall-har-for-fa-elever

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer