Trafikverket planerar att genomföra permanent åtgärder på Riksväg 86

Trafikverket planerar just nu att genomföra “permanenta” åtgärder på riksväg 86 under 2021. Den exakta omfattningen på åtgärderna beslutas under vinter 2020/2021 när anslaget för 2021 finns beslutat och paketeras därefter för upphandling.

På sträckan Kävsta-Bispgården kommer det fläckvisa förstärkningsåtgärder på bärighetssvaga sträckor, samt ny beläggning (topp) på hela sträckan .
Justeringar i omfattning kan hända beroende på exakt anslag och prioriterad inriktning.

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer