Utveckling

Utvecklingsdialog

Vad tycker du fattas på byden? Här kan du som bybo lämna in förslag på vad som fattas. Förslagen kan användas av föreningar, företag och kommun/region. Du kan även rösta på andras förslag, detta gör det möjligt att se ifall det finns något intresse för förslaget.

[feature_request]