Vad tycker du fattas på bygden? Och vilka platser ligger dig varmt om hjärtat?

Här på dialogkartan kan du ge förslag på hur du tycker att bygden ska utvecklas. Markera en plats på kartan och skriv vad du tycker ska byggas, förändras eller bevaras där. Du kan även gilla andras förslag här på kartan! Du kan även märka platser eller dylikt med ett hjärta som ligger dig varmt om hjärtat.

Dialogen med dig som bybo är en viktig del i vårt arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Sundsvalls kommun. Översiktsplanen ska visa Sundsvalls utveckling i grova drag, hur vi vill att mark och vatten ska användas fram till år 2040. Länk till kartan finner du nedan.

https://karta.sundsvall.se/dialog/

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer