Vad tycker du saknas på bygden?

Vad är då syftet med den här korta undersökningen?
Många sitter nog hemma med en idé som man kanske inte vågat förverkliga ännu. Tanken är då att när vi publicerar och sammanställer svaren kanske någon där hemma tar tillfället i akt och satsar på sin idé. För att göra det lite mer överskådligt så fyller man även i orten där man känner att behovet finns. Ta chansen och hjälp en bybo!

Foto: Bea Johansson