Dina arbetsuppgifter

 • delansvar för hela MRF: s verksamhet med ett särskilt ansvar för räddningsavdelningen
 • operativt ansvar som räddningschef
 • ansvar för räddningsverksamheten – heltid och RIB
 • ansvar för räddningsverksamhetens utveckling – från metoder och teknik till systemledning och samverkan
 • ingå i MRF: s ledningsgrupp samt delta i ägarråd och förbundsdirektion
 • förutom verksamhetsansvar även ansvara för personal och ekonomi inom dina verksamhetsområden
 • arbeta med mål och uppföljning utifrån MRF: s gemensamma styrmodell
 • fungera som en av räddningscheferna i beredskap

Om dig

Vi söker dig som är handlingskraftig och resultatorienterad, har god förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten genom att motivera och inspirera dina medarbetare.

Ditt ledarskap präglas av personlig mognad och driv att åstadkomma resultat genom att sätta tydliga mål som kommuniceras med medarbetarna. Du får medarbetarna att växa genom att vara öppen för deras kreativitet med ett coachande förhållningssätt.

Du är bra på lagarbete, bygga relationer, är samarbetsinriktad och nyfiken samt har en god kommunikativ förmåga.

Din vilja kännetecknas av att se utveckling och långsiktiga resultat inom ramen för ett brett samhällsengagemang.

Du behandlar alla människor lika. Ditt engagemang är stort för att vi framöver ska få ett ännu mer jämställt MRF med en bred mångfald.

Att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor är viktigt för dig. Det gäller både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Inom denna del har du ett förebyggande förhållningssätt men har också förmåga att ta tag i arbetsmiljöfrågor när saker inträffar.

Din förmåga är stor att se verksamheten i ett helhetsperspektiv. Samtidigt som du ser delar av den. Du utvecklar arbetet i nutiden genom att både ha intresse av att se in i framtiden och beakta sådant som tidigare generationers medarbetare har lärt oss.

Din profil

Du har erfarenhet av att arbeta som chef i ledande position och arbete i politiskt styrd organisation.

Du har brandingenjörsexamen med MSB påbyggnadsutbildning i

räddningstjänst för brandingenjörer eller motsvarande.

Meriterande är om du har erfarenhet av arbete i liknande position som du nu söker.

Positivt är även om du har erfarenhet av förebyggande verksamhet inom räddningstjänsten.

Omfattning

Heltid. Från och med första februari 2021, med stationering i Sundsvall.

Om oss

MRF är ett kommunalförbund, med cirka 120 heltids- och 180 RIB-anställda, som ansvarar för räddningstjänsten inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommun. Dessa kommuner bildar landskapet Medelpad. Invånarantalet är sammanlagt ca 130 000.

Verksamheten utgår från 2 heltidsstationer och 9 RIB-stationer. Området har en omfattande riskbild med många industrier och andra anläggningar samt stora skogs- och vattenområden som kräver höga kompetenser hos personalen.

 • Vi gör räddningsinsatser där liv, egendom eller miljö hotas på grund av olyckor.
 • Vi stödjer samhället att förebygga olyckor och skapar trygghet genom information, utbildningar och annat stöd.
 • Vi utövar tillsyn och brandskyddsarbete.
 • Vi samordnar och utvecklar kommunernas krisberedskap samt uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar.
 • Vi är samlokaliserade med SOS Alarm Sverige AB, vilken organisation vi har ett nära samarbete med.
 • Vi har en viktig roll i utvecklingen av övergripande ledning i norra Sverige.

Arbete med införande av Räddsam Västernorrland pågår där våra tre räddningstjänster gemensamt utvecklar länets operativa ledningsförmåga.

Vi kommer också att vara en del av att bygga upp ett operativt ledningssamarbete i form av en räddningsregion tillsammans med räddningstjänster i de sex nordligaste länen. I detta regionsamarbete kommer vi att bilda ett samarbetskluster tillsammans med räddningstjänsterna i Jämtlands län.

 • Vi arbetar med Pandora – ett utvecklingsprojekt för ökad samverkan samt nya lokaler för bland annat räddningstjänsten i Sundsvall, Timrå och Liden.

Vi strävar efter att vara en ledande organisation med ett starkt framtids- och utvecklingsarbete. Våra värdeord är omtanke, kunskap och trygghet som genomsyrar vårt arbete och ett jämlikt förhållningssätt är viktigt för oss.

Vår vision

Ett tryggt, säkert och hållbart samhälle.

Vår verksamhetsidé

Skydd mot olyckor utgör grunden för vår verksamhet. Vi har en väl fungerande utryckningsverksamhet och genom ett brett förebyggande arbete bidrar vi till att minska antalet olyckor för de som bor och vistas i ägarkommunerna.

Vi är en aktiv part i kommunerna och nyttjar de personella och materiella resurserna på ett effektivt sätt i arbetet för en säkrare och tryggare kommun.

Vi arbetar för en utökad samverkan med andra kommuner och organisationer i regionen för att uppnå största möjliga nytta för medborgarna.

Vi har en ambition att anses vara en av Sveriges ledande räddningstjänster.

Om Medelpad

Du kommer att arbeta i Sveriges hjärta i ett område med vacker natur och ett omfattande friluftsliv. Här finns bra förutsättningar att utöva olika idrotter. Utbudet av affärer och annan samhällsservice är stort. Havsområde med de möjligheter som finns här är bara in på knuten. Fjällområden når du några timmar liksom huvudstaden. Förutsättningarna för att hela familjen trivs här är stora.

På jobbet kommer du att vara en del av den goda MRF-andan med de allra bästa arbetskamraterna du kan tänka dig. Att kombinera arbete med att också må bra och ha roligt, är viktigt för oss.

Välkommen med din ansökan

Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.

Ansök senast den 7 september via e-tjänsten på vår webbplats.

Vi ser fram emot din ansökan!