Vi träffar lokala företag (Träpatronen Transport & Turism)

Under kommande veckor kommer det på fredagarna publiceras en ny artikel i artikelserien Vi träffar lokala företag som handlar om de lokala företagarna. Nordvästra tar pulsen på dem och passar på att fråga hur de vill att bygden ska utvecklas under de kommande åren, hur de engagerar sig i föreningslivet. 

Träpatronen Transport & Turism är ett familjeföretag i andra generationen och började utföra person- och mjölktransporter 1970. Företaget grundades av vår pappa och hette då Ola Westerlunds Åkeri och fanns i Sodalen. Sträckan som trafikerades var Sunnansjö-Sundsvall 4 dagar i veckan. Några år senare startades godslinjen Sundsvall-Kälarne två dagar i veckan.

Trafiken 1970 startade med ett fordon, en kombinerad buss och lastbil (Skvader) som transporterade personer, mjölk, foder och annat gods. 1978 införskaffades första lastbilen. År 2005 gick sista transporten med ett kombinerat fordon. Fordonet byggt 1987 hade plats för 20 passagerare, 8 000 liters mjölktank samt godsutrymme för två ton bussgods.

År 2009 genomfördes generationsskiftet då vi tog över företaget efter vår pappa. I dag är vi 11 årsanställda och erbjuder persontransporter med 11 bussar. Vi utför linjetrafik och skolskjutsar i Sundsvalls kommun samt beställningstrafik inom Norden. Viss godstrafik utförs för Bussgods.

Vi stödjer föreningslivet genom ett samarbete på affärsmässiga grunder där människor ser fördelar med att resa tryggt tillsammans till och från aktiviteter.

Riktlinjer för vår sponsring är:

  • ge Träpatronen goodwill och marknadsföra oss som en stark aktör som bussleverantör i Västernorrlands län.
  • omfatta något av områdena idrott, kultur, sociala projekt eller evenemang, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet
  • ha lokal förankring

För att utveckla bygden behövs nätverk där lokala företagare och föreningar samarbetar utifrån bygdens behov. Vi behöver stärka varumärken i Nordvästra såsom Indalsleden, Österströms kulturhistoriska bruksmiljö och Järkvissles hisnande utsikt.

Vi erbjuder angenäma resor för många människor i det hållbara samhället såsom linjetrafik, skoltrafik och beställningstrafik. Våra bussar erbjuder en ombonad och trygg miljö för både korta och längre resor. Vi kan erbjuda både mindre och större bussar. Våra tre Mercedesbussar har 22 platser och våra åtta Volvobussar har mellan 49 och 55 platser.

Samtliga bussar drivs med förnybart och fossilfritt drivmedel, HVO100. Detta ger ca 80-90 procents lägre koldioxidutsläpp än vanligt dieseldrivmedel.

Under 2020 fyller företaget 50 år, följ oss för evenemang på trapatronen.se eller Facebook

Vår vision

“Tid för den goda resan”