Vindkraft i Örnsköldsviks kommun

Vindkraft i Örnsköldsviks kommun Brattmyrliden Vind AB har fått beslut om villkorsändring enligt miljöbalken i tillståndet för Brattmyrliden vindkraftpark. Beslutet fattades den 6 december 2019 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Området för Brattmyrliden vindkraftpark ligger cirka 8 kilometer sydöst om Trehörningsjö i Örnsköldsviks kommun. Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunledningsförvaltningen, Örnsköldsviks kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand. Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 10 januari 2020 ha kommit in till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand. Ange diarienummer 551-8638-2019. Kontakt Daniel Yngsell Miljöhandläggare daniel.yngsell@lansstyrelsen.se Telefon 0611-34 92 24 Gå till: Om Länsstyrelsen Populärt Tjänster Följ oss Facebook Facebook Twitter LinkedIn Instagram Instagram Youtube Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Postadress 871 86 Härnösand Telefon 0611-349000 E-post vasternorrland@lansstyrelsen.se Landshövding Berit Högman Länk till källa

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer