Vintertrafiken

Vi har samlat ihop lite information angående plogning och saltning/sandning nedan.

Riksväg 86:
När det kommit 1 cm snö, har plogbilen normalt 4
timmar på sig att ploga sträckan. 4 timmar efter
avslutat snöfall ska det finnas åtminstone snö- och
isfria hjulspår på vägen. Snösträngar kan alltså
förekomma. Halkbekämpas normalt med salt.

Länsväg 320:
När det kommit 2 cm snö, har plogbilen normalt
5 timmar på sig att ploga sträckan. 5 timmar efter
avslutat snöfall får det ligga högst 2 cm snö på
vägen. Halkbekämpas normalt med sand.

» På några vägar kan åtgärdstiden skilja sig från vad som
anges som normaltider ovan.
» Om temperaturen understiger sex minusgrader
accepterar Trafikverket att en del snö och is kan finnas
på vissa vägar också efter halkbekämpning.

Sedan kan vi även meddela att vi lanserat vår nya trafikinformationssida, som du hittar på:
nordvastra.com/trafik

På sidan hittar du en sammanställning på underhållsarbeten, trafikstörningar, väderkameror och väglagsrapporter.

Och för dig som inte redan har hittat vår vädersida:
nordvastra.com/vader
Där finner du en direktrapport från våran väderstation på vättaberget, och i framtiden kommer den även att skapa rapporter hur vädret
kommer att vara framöver!

Områdets namn: Sundsvall
Trafikverkets region: Mitt
Telefonnummer: 0771-921 921
Entreprenör: PEAB
Telefonnummer: 010-476 14 16

Plogkarta

De statliga vägarna sköts av entreprenörer som arbetar på uppdrag av Trafikverket.

Driften av vägarna i Västernorrlands län är indelad i fem så kallade driftområden. I varje område finns en entreprenör som svarar för drift och underhåll.

Entreprenörerna plogar, saltar och sandar, river is och tar bort snö, tinar trummor och röjer stormfällda träd. Mellan de intensiva snöröjningsperioderna underhåller de vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. De sköter rastplatser, busshållplatser och trafiksignaler. Entreprenörerna har tillgång till Trafikverkets avancerade väderinformation. Därför kan halkbekämpningen ofta ske redan innan temperaturen faller för att hindra att vägbanorna fryser. Plogbilarna kan rulla redan när de första flingorna faller.

Salt på de stora vägarna

Halka bekämpas med salt och sand. I Västernorrlands län används i princip salt på de stora vägarna som har mycket trafik. Sand är effektivt bara på vägar med lite trafik. I Västernorrlands län används salt på cirka 75 mil väg och sand på cirka 449 mil.

Saltet gör att vägen kan vara fri från snö och is även när det är kallt. Saltet har bäst effekt om det sprids innan temperaturen sjunker och nederbörden faller. Därför kan man se saltspridare i arbete på torra vägbanor vid plusgrader.
Läs mer om hur och varför Trafikverket använder salt på vägarna

Källa: Trafikverket.se

Vad tycker du om innehållet?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Sponsorer