Info-tavlor

För att tillhandahålla flera informationskanaler så är ett pilotprojekt startat. Denna info-tavla kommer att finnas på Tempo i Indal. Tanken med piloten är att se om fler bybor kan ta del av information som publiceras i Nordvästra tjänsten med hjälp av den digitala info-tavlan. Målgruppen för projektet är bybor som inte vanligtvis använder Nordvästra i sin mobil eller dator.